• חדש על המדף: כרך ראשון של "דברי משיח" לשנת תנש"א

    בשבוע שעבר ראה אור הכרך הראשון של "דברי משיח – תנש"א". בספר עב הכרס, מופיעות השיחות האחרונות לעת-עתה שזכינו לשמוע מפה קדשו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, מערב ראש השנה עד ש"פ תולדות, מברכים החודש כסלו, במתכונתם המקורית כפי שנאמרו בשעת ההתוועדות (בתרגום ללה"ק), וכמו כן רשימות ר"ד מחלוקות הדולרים • לכל הפרטים

i
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
מכירה סינית 500
מרגליות 300