דפי המלך 1290
  • זקני כפר חב"ד חגגו סיום מסכת ביצה

    זקני כפ"ח חגגו סיום מסכת ביצה ביום כ"ד טבת יום ההילולא דאה"ז נ"ע. הנחה את המעמד מנהל הכולל הרב משה הורוביץ שהזכיר את השמחה שיש בסיום ומעמד הסיום לזכות ראש הכולל הרב מרדכי צבי בן חי'ה פרקא, וחברי הכולל הצריכים רפואה שלימה • לדיווח ותמונות

i
צפת 800
צפת 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
תחרות 300
תכשיטי המלך 300
קרית היובל