מרומים 1290
  • זמני כניסת ויציאת השבת לש"פ שמיני

    מערכת חב"ד אינפו מגישה את זמני כניסת ויציאת השבת לשבת הקרובה – פרשת שמיני. יה"ר שנזכה תיכף ומיד ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים, בגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש.

i
צפת 800
צפת 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
תחרות 300
תכשיטי המלך 300
קרית היובל