קזאחסטן  1290
  • זכרון להולכים: הרב ראובן דונין ע"ה

    היום חל יום השנה – ה'יארצייט', של החסיד הרב ראובן דונין ע"ה שנפטר בי"א מנחם אב תשס"ב • היה טרקטוריסט ומשפיע, שקירב מאות רבות של יהודים לשמירת תורה ומצוות ולדרכי חסידות חב"ד • לתולדות חייו מתוך חב"דפדיה

i
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
קזח 500