• זיכרון להולכים: המשפיע הרה"ח ר' זלמן משה היצחקי ע"ה

    בג' שבט חל יום היארצייט של המשפיע הרב זלמן משה היצחקי (תרל"ג-תשי"ב), שהיה מגדולי המשפיעים בין חסידי חב"ד בדור האחרון, ונודע בעיקר בשל סגנון התבטאותו החריף. לפרנסתו עסק בשחיטה, ובערוב ימיו התגורר בארץ הקודש. נטמן בבית העלמין בעיה"ק צפת • לתולדות חייו בחב"ד-פדיה

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
מכירה סינית 500
מרגליות 300