מלכות 1290
  • התועדות י"ב-י"ג תמוז בבני יהודה

    כבר למעלה מעשר שנים ברציפות מתקיימת פעילות חב"ד בישוב בני יהודה בדרום רמת הגולן. הפעילות כוללת שיעור חסידות שבועי עם מקורבים, פעילויות בחגים ובימי פגרא, התועדויות, ביקורי בית וכו'. על הפעילות אחראים ר' יאיר בורשטיין מצפת ור' תומר רום מקצרין, ומבקשים להודות לכל השותפים.

i
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
מלכות 500
למען ילמדו 300