hope 1290
  • התוועדות מרכזית לרגל ה' טבת בירושלים

    עשרות מאנ"ש, בחורי ישיבות וחסידי ירושלים התוועדו יחד עם התמימים דישיבת תורת אמת לרגל ה' טבת. ההתוועדות התקיימה בזאל של הישיבה ברוב פאר והדר סביב שולחנות ערוכים בכל טוב. בין הנואמים היו הרב שמואל גרייזמן, הרב טוביה זילברשטרום, הרב משה גרוזמן, והונחה ע"י הרב נפתלי רוט • לדיווח ותמונות

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
באתי לגני
זאב קרומבי