אגודה ירושלים
  • התוועדות כ"ח סיון סוחפת במרכז 'ממש'

    "היום בו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א הגיע ונגע באמריקה שבכל אחד הוא יום שמחה והחלטות טובות עבורנו", זה היה המוטו של ההתוועדות ההמונית של כ"ח סיון שהתקיימה ביום ראשון בערב באולם רחב הידיים של 'ממש – מרכז ההפצה באה"ק'. רבנים, שלוחים, משפיעים ישבו עד השעות הקטנות עם כלל ציבור אנ"ש והתוועדו וקיבלו החלטות טובות בפועל ממש להפיץ יהדות מעיינות ומשיח • לדיווח ותמונות

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
שטרברג 300
זאב קרומבי
אגודה 339