אהלי תורה 1290
  • התוועדות י' שבט ב'בית מנחם' בכפר חב"ד

    קהל רב מתושבי כפר חב"ד והסביבה השתתפו בהתוועדות י' שבט שנערכה בבית הכנסת בית מנחם בכפר חב"ד ע"י ועד כפר חב"ד בראשות הרב שמעון רבינוביץ. פתח את התוועדות המנחה ומארגן ההתוועדות הרב משה הורוביץ על ענינו של יום והזמין את הרב השליח לאדרת הרב מיכאל מויאל שחזר שיחת קודש  של הרבי • לדיווח ותמונות

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
סרט 300
זאב קרומבי
אהלי תורה 300