מרומים 1290
  • השלוחים בפריז בקורס חופה וקידושין

    ביום ראשון ושני מתקיים בפריז בבית חי' מושקא קורס לחופה וקידושין, ע"י הרב הראשי לחולון וחבר בית דין חב"ד בארה"ק הרב יוחנן אליהו גוראריה, ביחד עם הרב פנחס אלטהויז רב בחולון, וכן השתתף בשיעורים הרב אברהם ברוך פעווזנער רב ומו"ץ ליובאוויטש בפריז והדיין הרב לוי יצחק רסקין מו"ץ  בלונדון אנגליה • לתמונות

    צילום: יעקב גז
i
צפת 800
צפת 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
תחרות 300
תכשיטי המלך 300
קרית היובל