hope 1290
  • הרב לידר התארח בתוכנית מלווה מלכה ב'כאן מורשת'

    השליח במלבורן אוסטלריה, הרב דוד ברוך לידר שהגיע לאה"ק כאורח והמתוועד המרכזי של 'שבת שכולה משיח' בארגון 'מטה משיח באה"ק', הוזמן במוצאי שבת על ידי השדרן ר' אורי רווח שגם היה נוכח בשבת, לתוכנית מלווה מלכה ב'כאן מורשת', שם סיפר סיפורים נפלאים ומרתקים • להאזנה

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
באתי לגני
זאב קרומבי