נשי חב"ד 1290
  • הרב בוטמן: תפקידו של שליח לפרסם את נבואת הגאולה

    היום, חל יום היארצייט של הרב ישראל ברוך בוטמן ע"ה, שליח כ"ק אדמו"ר מלך המשיח בנהריה • בקשר עם כך אנו מפרסמים מכתב שכתב ביחד עם – יבדלחט"א – השלוחים הנוספים לנהריה, בנוגע לפרסום בשורת הגאולה • "וברור ופשוט שזה תפקידו של שליח כפי שהורה לנו כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשיחתו הידועה בכינוס השלוחים דאשתקד [תשנ"ב]" • לקריאת המכתב

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
זאב קרומבי
למען ילמדו