אור יהודה 1290
  • הערעור נדחה: תורת הרבי תודפס עם סמל קה"ת

    בערב יום הבהיר ח"י אלול, ובימים בהם אנו מציינים 120 שנים לתומכי תמימים, תאריכים שעניינם הפצת המעיינות חוצה, הגיעה הבשורה כי בית המשפט דחה את התביעה בשם המל"ח, לאסור על הועד להפצת שיחות את השימוש בסמל הוצאת הספרים החב"דית קה"ת • לסיפור המלא

i
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אור יהודה 300
כינוס 300