שטרנברג
  • הערעור נדחה: תורת הרבי תודפס עם סמל קה"ת

    בערב יום הבהיר ח"י אלול, ובימים בהם אנו מציינים 120 שנים לתומכי תמימים, תאריכים שעניינם הפצת המעיינות חוצה, הגיעה הבשורה כי בית המשפט דחה את התביעה בשם המל"ח, לאסור על הועד להפצת שיחות את השימוש בסמל הוצאת הספרים החב"דית קה"ת • לסיפור המלא

i
צבאות השם
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
היכל שלמה 300
תכשיטי המלך 300
הצלה 300