• הנהגה נסית – מבצע ללימוד דבר מלכות ויקרא

    מטה לימוד הדבר מלכות יוצא במבצע: לרגל דבר מלכות ויקרא, שיחה הפותחת את שיחות הדבר מלכות (ויקרא תנש"א – ויקהל תשנ"ב) שקיבלנו מהרבי מלך המשיח לפני ז"ך שנה. כולנו, אנשים נשים וטף, מתאחדים ומוסיפים בלימוד הדבר מלכות (כקביעות שנה זו!) מתוך חיות מחודשת – עד להתגלות השלימה מיד ממש! • הגרלה בין הלומדים • לכל הפרטים

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
מכירה סינית 500
מרגליות 300