אהלי תורה 1290
  • היום: התוועדות לע"נ הרב זלמן הכהן אבעלסקי ע"ה

    לקראת יום הולדתו בכ"ו אדר של השליח הבלתי נשכח הרב זלמן הכהן אבעלסקי, שליח רבותינו נשיאנו, ראשון השלוחים לעיר קרית גת, השליח והרב הראשי למלדובה ובירתה קישינב ושליחויות רבות נוספות, תערך התוועדות עולמית וירטואלית, היום ב19:00 שעון ארץ הקודש ההתוועדות תפחת, בשידור עולמי • לכל הפרטים

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
סרט 300
זאב קרומבי
אהלי תורה 300