נשי חב"ד 1290
  • "הואיל ונפיק מפומיה דרב" – קמפיין שפונה לכל חסיד

    ארגון 'קופת בחורים' של תלמידי התמימים ב-770 פותח בקמפיין ענק ועולמי לקראת פורים, בפרט ברחבי שכונת המלך. הארגון שדואג מאחורי הקלעים לתלמידי הישיבה ב-770 כל השנה, פונה לעזרת כולנו דוקא בפורים, בו ישנה המצוה המיוחדת של 'מתנות לאביונים' – שאותם הרבי מלך המשיח נותן לארגון זה • חב"ד אינפו ימשיך לעקוב.

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
זאב קרומבי
למען ילמדו