hope 1290
  • הדיין התפעל וביקש: תנו לי את הזכות לבחון אתכם שוב

    תלמידי ישיבה קטנה תורת אמת נבחנו בהצלחה מרובה אצל הרב שלום אייזנברגר, רב ומו"ץ קהילת קרית צאנז ומחשובי הרבנים בירושלים, הגר בסמיכות לישיבה. המבחן נערך בסיום מבצע תורה של חודשי הקיץ, בהם נבחנו התמימים על מסכת בבא קמא • לדיווח ותמונות

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
באתי לגני
זאב קרומבי