• הבאנקעט בתורת אמת: יחי אדוננו – תמצית חיינו!

    לרגל כינוס השלוחים העולמי התכנסו תלמידי התמימים דישיבת תות"ל תורת אמת קטנה, לבאנקעט מפואר ועוצמתי רוויי בתוכן חסידי וגאולתי, כשכותרתו זעקה מכל נאום וניגון: יחי אדוננו – תמצית חיינו! התמימים יצאו מהבאנקעט העוצמתי בתחושת שלוחים טריים שסיימו זה עתה את באנקעט כינוס השלוחים תשנ"ג • לדיווח ותמונות

i
קופת בחורים
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
זאב קרומבי
יא ניסן