בית משיח 1290
  • דינר מפואר: 50 שנה לפעילות בית ליובאוויטש בפריז

    כאלפיים איש השתתפו בדינר השנתי המפואר של בית ליובאוויטש בפריז, שעמד השנה בסימן חמישים שנות פעילות, מאז נפתח על ידי השליח הרב שמואל אזימוב ע"ה. כל הדוברים העלו על נס את המהפכה הצרפתית שחוללה הפעילות החב"דית, מהפכה שנמשכת ביתר שאת בימים אלו • לגלריית תמונות

i
מכון איתן 300
מכון איתן 339
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
בית משיח 300
זאב קרומבי