• במעמד מרומם: שליש מתלמידי 'תורת אמת' סיימו מסכת 

    מעמד תורני מרומם נערך השבוע בישיבה הגדולה 'תורת אמת' בירושלים, במהלכו סיימו חלק מתלמידי הישיבה מסכת, כהוראת הרבי בימים אלו של תשעת הימים. במעמד ראש הישיבה הרב אברהם לפידות, רבני הישיבה, הרמ"ים, המשפיעים, המשגיחים, ואחרונים חביבים תלמידי הישיבה, התמימים, נערך מעמד סיום המסכת • לדיווח ותמונות

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
זאב קרומבי
למען ילמדו