דפי המלך 1290
  • במעמד מפואר: השלמת כרכים של מכון הרמב"ם השלם

    במעמד מפואר צויינה השלמת החלקים החמישי והשישי בסדרת "הרמב"ם השלם" להלכות שבת. אברכי וחכמי המכון בראשות הרב שלום דובער הלוי וולפא ניצבו השבוע במרכזו של מעמד תורני לציון השלמתם והוצאתם לאור ברוב עמל ויגיעה של החלקים החמישי והשישי בסדרת "הרמב"ם השלם" • לסיקור מלא ותמונות

i
צפת 800
צפת 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
תחרות 300
תכשיטי המלך 300
קרית היובל