hope 1290
  • בית חב"ד בית שאן מארגן קבוצת מקורבים לכינוס השלוחים

    זריזין מקדימין. בעקבות ההצלחה בשנה הקודמת, בבית חב"ד בית שאן מתארגנת קבוצה לכינוס השלוחים לאחר שחולל מהפך במקורבים וקירב אותם לרבי בגלוי לפרטים

    הקבוצה מבית שאן בכינוס השלוחים האחרון
i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
באתי לגני
זאב קרומבי