מקווה 1290
  • ביתר עילית: הכנסת ס"ת לע"נ ר' עמוס קרניאל ע"ה

    ביום חמישי נערך בבית ר' בערק'ע קרניאל ומשפ' בביתר מעמד סיום כתיבת ספר תורה לע"נ אביו, איש החינוך מחשובי כפר חב"ד ר' עמוס רפאל קרניאל ע"ה, בהשתתפות בניו ובנותיו המכהנים בשליחות הרבי באה"ק ובכל רחבי תבל, בני משפחה, ואנ"ש. ספר התורה תרומת אם המשפחה הגב' הני קרניאל • לדיווח ותמונות

    צילום: דוד קוטלר
i
מכון איתן 300
מכון איתן 339
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
גיל ברק 300
זאב קרומבי
מקווה 300