הצלה 1290
  • בישיבת תות"ל בקריות: מבצע הכנה ליו"ד שבט

    לקראת יו"ד שבט התלמידים השלוחים בישיבת תות"ל בקריות ארגנו מבצע מיוחד לחיזוק ההתקשרות לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח לקראת מלאת חיי"ם שנה לקבלת הנשיאות. במבצע נדרשים התמימים להקפיד יותר בשמירת הסדרים, להתחזק בהשתתפות בשיעורי גאולה ומשיח וכן בלימוד המאמרים של "באתי לגני" המתאימים לשנה זו. בסיומו של המבצע תיערך הגרלה בין כל התמימים על כרטיס טיסה לרבי לכבוד יום הבהיר יו"ד שבט • לתמונות

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
הצלה 300
זאב קרומבי