hope 1290
  • בישיבה קטנה תורת אמת מתכוננים במרץ לי' שבט

    בשבועות האחרונים, תלמידי התמימים בישיבה קטנה 'תורת אמת' מתכוננים במרץ לי' שבט. במהלך השבועות האחרונים, נבחנו התמימים דפי גמרא שקו"ט ושיחות נבחרות, אווירת הלימוד נרגשת בזאל ביתר שאת ועוז, וכל הנכנס לזאל בימים אלו יכול לחוש שאין אלו ימים רגילים, אלא ימי ההכנה ליום קבלת המלכות. בכ"ד טבת הסתיים שלב א' במבצע תורה, וחולקו מלגות למצטיינים, ומיד החל שלב ב' כחלק מההכנה ליום הגדול והקדוש • הצלם מענדי קורנט מגיש גלריית תמונות

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
באתי לגני
זאב קרומבי