hope 1290
  • בישיבה בצפת התאחדו עם כינוס השלוחים העולמי

    כמידי שנה, עת אשר מתאספים שלוחי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בבית חיינו – בית משיח – 770, לאגור כוחות ולהסתופף בצילו הק' לתידלוק מטעני השליחות, התאגדו כלל התמימים דישיבת חח"ל צפת הגדולה בעולם במוצאי שבת האחרון, לכינוס חגיגי ומפואר שהתקיים בזאל הישיבה • לדיווח ותמונות

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
באתי לגני
זאב קרומבי