אהלי תורה 1290
  • ביקור מרגש במשרדי 'ממש' בארץ הקודש

    בשבוע שעבר נערך ביקור מרגש במשרדי 'ממש' בארץ הקודש, לשם הגיע הרב שמואל שפריצער משלוחי כ"ק אדמו"ר מלך המשיח לבתי הכלא בארה"ב ומעסקני קראון הייטס הוותיקים • לדיווח ותמונות

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
סרט 300
זאב קרומבי
אהלי תורה 300