hope 1290
  • אמרו תהילים: חייל בצ"ה זקוק לרפואה שלימה

    ציבור אנ"ש והתמימים בארץ הקודש ובעולם, מתבקש להרבות בתהילים לרפואתו המהירה והשלימה של החייל בצבאות השם לוי יצחק בן דנה מרים שמורדם ומנושם בבית הרפואה, שיזכה לשוב לאיתנו הראשון ולעשות נחת רוח לרבי מלך המשיח.

    אילוסטרציה, צילום ארכיון: חיים טויטו
i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
באתי לגני
זאב קרומבי