נשי חב"ד 1290
  •  "איבערגעגעבנקייט" – התמימים ב'ראשון' מתמסרים לרבי

    כחודש ימים התמסרו תלמידי התמימים במבצע הכנה לקראת י'-י"א שבט שהתקיים על ידי הנהלת הישיבה – "איבערגעגעבנקייט" – התמסרות לקיום רצונו הקדוש של הרבי מלך המשיח שליט"א בשמירת הסדרים, התמדה ושקידה ובלימוד עם החברותא בכל מקצועות הלימוד בישיבה • לדיווח ותמונות

i
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
ספר 300