מרומים 1290
  • אורח ההתוועדות ב'בית מנחם': הרב יהודה לייב גרונר

    הוועדה המארגנת של התוועדות י"א ניסן בבית הכנסת בית מנחם בכפר חב"ד, מפרסמת היום על הנואם האורח שיכבד את המעמד. מזכירו האישי של הרבי מלך המשיח הרב יהודה לייב גרונר יישא את הנאום המרכזי. ההתוועדות תתקיים ביום חמישי אור לי"א ניסן.

i
צפת 800
צפת 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
תחרות 300
תכשיטי המלך 300
קרית היובל