אהלי תורה 1290
  • אורח בכפר חב"ד: השר לשעבר מאיר שטרית

    בישיבה שהתקיימה במשרדי ועד כפר חב"ד בראשות ר' שמעון רבינוביץ ובנוכחות סגן ראש המועצה ר' בנימין ליפשיץ, חבר הועד ר' נחמן רייכמן וחברי המועצה ר' שלומי וינפלד ור' שמואל אזימאוו, דנו החברים עם שר השיכון לשעבר מאיר שטרית על מצוקת הדיור ועל אפשרויות בניה עתידיות, בפגישה תרם השר לשעבר מנסיונו הרב בנושא • לתמונות

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
סרט 300
זאב קרומבי
אהלי תורה 300