hope 1290
  • אהלי תורה: מגייסים מליונים לרכישת בנין נוסף

    היום זה היום שלנו לחשוב בגדול עבור אוהלי תורה, הישיבה המרכזית ותחנת הכוח של הקהילה העולמית, חב"ד ליובאוויטש. אוהלי תורה מלמדת את תלמידיה לחשוב בגדול, לחשוב על צמיחה מתמדת. היום, אנחנו חושבים בגדול על הרחבת הקמפוס שלנו והצורך הדחוף בבניין.ב -36 השעות הקרובות, אנחנו מגייסים 2,200,000 $ כדי לקדם את העתיד שלנו על ידי • לכתבה המלאה

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
באתי לגני
זאב קרומבי