• האזינו: ביצוע מחודש לשני ניגונים על הפרק של הרבי

    הניגונים לפרקים צ"ו – צ"ז בתהילים הולחנו לכבוד יום הולדתו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח, ובמשך השנים נשכח הניגון ויחידים יודעים אותו. לאחרונה לימדו את התמימים בישיבה קטנה חח"ל בצפת את הניגונים, והחליטו לחדש אותו • בוצע ואורגן ע"י הת': שניאור זלמן ניסעלוויטש ומנחם מענדל פרומר. שירה: הת' שניאור זלמן גרליק • להאזנה ולהורדה

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
זאב קרומבי
יינות ירושלים