הצלה 1290
  • רבני חב"ד, ראשי הישיבות והמשפיעים בקריאת קודש

    רבני קהילות חב"ד לצד משפיעים, חתמו השבוע על קריאת קודש מיוחדת לחסידי חב"ד, להגיע ולהשתתף בעצרת הענק 'משיח בכיכר' ומעמד קידוש לבנה רבתי שיתקיים ביום שני הקרוב: "אנו קוראים בזה לכל אנ"ש בארה"ק ת"ו ולכל אחינו בני ישראל לבוא ולהשתתף בכינוס וההתוועדות הארצית מתוך שמחה וטוב לבב" • לקריאת הקודש

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
הצלה 300
זאב קרומבי