בראשיתה להוריד ב1 דצמבר
  • רבנים ומשפיעים בקריאה: לפרסם גאולה בתהלוכות

    לקראת ל"ג בעומר אנו מפרסמים גילוי דעת של למעלה מעשרים מחשובי רבני ומשפיעי חב"ד באה"ק מענה לכמה מהשלוחים בו הם כותבים כי "דבר ברור ופשוט שרצונו הק' של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א שינצלו גם את תהלוכות ל"ג בעומר שלכבוד התנא האלוקי רבי שמעון רב יוחאי לפרסום והפצת עניני גאולה ומשיח, ובראשם בשורת ונבואת הגאולה "הגיע זמן גאולתכם, הנה זה משיח בא" ואין בזה כל ספק וספק ספיקא" • לצילום הקריאה

i
קרית היובל
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
עמית עד י"ז כסלו
תכשיטי המלך 300