בראשיתה להוריד ב1 דצמבר
  • פרסום ארצי לסעודת משיח לקיים הוראת הרבי

    ביוזמתו של חסידי חב"ד באה"ק יצא הקמפיין ארצי לפרסום הוראתו של הרבי מלך המשיח לערוך סעודת משיח במוצאי שביעי של פסח. הפרסום כלל מודעות ברחובות ומודעות במקומונים ועיתונים ארציים • למודעה המלאה

i
קריות 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
תכשיטי המלך 300