מלכות 1290
  • פעילי משיח במבצע הכנה ליו"ד שבט

    מטה משיח ממשיך במבצעי ההכנה הסוחפים את קהילות חב"ד וקורא לקהילות נוספות להצטרף ל'פעילי משיח' • מכל הגוונים מצטרפים אנ"ש בקהילות ומתכוננים בחיות חסידית לקראת ימי חב"ד • כשהפעם עולה על כולם התאריך יו"ד שבט יום קבלת הנשיאות • מבצע ענק לפרטים מלאים ולריכוז 'פעילי משיח' בקהילה שלך • הכתבה המלאה

i
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
מלכות 500
למען ילמדו 300