hope 1290
  • נחל'ה: התוועדות ליל שישי לפועלים בעניני משיח

    היה זה ארוע שכל כולו אומר 'פעולה לגאולה'. ההתוועדות החלה כמצופה בניגונים חסידיים ולאחריהם התוועד הרב משה דיקשטיין מבאר שבע שחשף סיפורים על יחסם של חסידים לרבי כמשיח. הרב שמואל הענדל דיבר על הצורך בפעולות ממשיות ותרגום ההתעוררות למעשה בפועל תוך הצעה להשתמש בכלים אותם מגיש 'מטה משיח בארץ הקודש' • לדיווח ותמונות

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
באתי לגני
זאב קרומבי