אגודה ירושלים
  • מתי התחילו לדבר על המשיח בחב"ד?

    בג' מנחם אב תשנ"ד, חודש לאחר ג' תמוז, יצא לאור הספר "והוא יגאלנו", שליבה וחיזק את האמונה של חסידי חב"ד בדבריו של הרבי מלך המשיח • לצד תמונות ממעגל השנה אצל הרבי, הופיעו בספר עשרות ציטטות משיחותיו של הרבי על ההנהגה הנדרשת מחסידים בזמן של ניסיון • לפנינו מאמר אחד מיני רבים מאת השליח הרב משה סלונים ע"ה שהיארצייט שלו חל בכ"ג מר חשון • לקריאה

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
שטרברג 300
זאב קרומבי
אגודה 339