נשי חב"ד 1290
  • משיח פועל בעולם: כנס תורה מדע ומשיח ה-27

    כל שנה, בסמיכות לי"ג אייר, יום היארצייט של הרב ישראל ארי' ליב, אחיו של הרבי מלך המשיח, מארגן מכון ריא"ל, שנקרא על שמו, כנס בעניני משיח ומדע לחקור ולהראות איך שרואים עניני הגאולה מתוך גדרי העולם—מתוך עניני המדע. רבי ישראל ארי' ליב עצמו הי' ידוע ומפורסם כאיש אשר שקד על למוד החסידות ובאותו זמן חקר בעניני מתימטיקה • לדיווח ותמונות

i
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
ספר 300