• משיח כבר פועל – מבצע ללימוד דבר מלכות משפטים

    מטה לימוד הדבר מלכות יוצא במבצע: משיח כבר פועל! כולנו, אנשים נשים וטף, מתאחדים בלימוד דבר מלכות משפטים, ומביאים את הגאולה בפועל ממש. בין המשתתפים תתקיים בעז"ה הגרלה, על חצי כרטיס טיסה לרבי מלך המשיח ועוד • לכל הפרטים

i
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
מעלות 300