אגודה ירושלים
  • מיזם גאולה בעברית פותח שבוע נוסף של שיעורים

    'גאולה בעברית' פותח שבוע נוסף לקראת כינוס השלוחים כשהיעד הוא להגיע ל-300 שיעורים חדשים בגאולה ומשיח לקראת כינוס השלוחים העולמי. המטרה של השלוחים עליה הצביע הרבי מלך המשיח, היא להכין את סביבתו ועירו לקבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש, וזאת על ידי 'הסברת עניינן של משיח באופן המתקבל אצל כל אחד ואחד' • לכל הפרטים

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
שטרברג 300
זאב קרומבי
אגודה 339