• מטה משיח: שורת הפקות לשלושת השבועות

    על פי הוראת הרבי מלך המשיח להוסיף בלימוד עניני בית הבחירה בימי שלושת השבועות, מציג מטה משיח באה"ק, מגוון הפקות ובראשן הספר "הלכות בית הבחירה" וכן, דיסקים עם המחשה ויזואלית של סיור בבית המקדש. ניתן להשיג במשרדי מטה משיח, במספר טלפון 039607700 או בחיש – הפצת המעיינות.

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
זאב קרומבי