בית משיח 1290
  • מטה משיח: שבת שכולה התעלות, התקשרות ואמונה

    כמאה משפחות השתתפו בשבת שכולה משיח השנתית שהתקיימה לרגל י'-י"א שבט, יום הסתלקות כ"ק אדמו"ר הריי"צ ויום קבלת הנשיאות של הרבי מלך המשיח. כמידי שנה, אירגן מטה משיח בהנהלת הרב שמואל הכהן הענדל שבת עמוסה בהתוועדויות, שיעורים ותפילות, כשהכל חדור באמונה לוהטת בהתגלות הקרובה • הצלם לוי ישראלי מגיש גלריית תמונות

i
מכון איתן 300
מכון איתן 339
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
בית משיח 300
זאב קרומבי
לפמ 300