מלכות 1290
  • 'ויעקב הלך לדרכו' – צידה לדרך!

    מיד עם תחילת השבוע פורסמו ב-770 מודעות הקוראות לאלפי האורחים להביא את 770 הביתה, ולקחת איתם לנסיעה למקום שליחותם כצידה לדרך, את חוברות דבר מלכות נח. הדבר מלכות הוא 'צידה לדרך' עבור כולנו, אנשים נשים וטף בעולם כולו, כשאנחנו יוצאים לדרך בענייני העולם אחרי חודש תשרי להורדת השיחה לכל הפרטים

i
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
מלכות 500
למען ילמדו 300