• 'ויעקב הלך לדרכו' – צידה לדרך!

    מיד עם תחילת השבוע פורסמו ב-770 מודעות הקוראות לאלפי האורחים להביא את 770 הביתה, ולקחת איתם לנסיעה למקום שליחותם כצידה לדרך, את חוברות דבר מלכות נח. הדבר מלכות הוא 'צידה לדרך' עבור כולנו, אנשים נשים וטף בעולם כולו, כשאנחנו יוצאים לדרך בענייני העולם אחרי חודש תשרי להורדת השיחה לכל הפרטים

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
מכירה סינית 500
מרגליות 300