• מטה לימוד הדבר מלכות: הזוכים במבצע לדברך יחלתי

    בקשר לז"ך אד"ר נערך ע"י מטה לימוד הדבר מלכות מבצע 'לדברך יחלתי' ללימוד שיחת שבת פרשת ויקהל תשנ"ב, השיחה האחרונה ששמענו לעת-עתה מהרבי מלך המשיח. מאות חסידים, אנשים נשים וטף, דיווחו על הלימוד והשתתפו בהגרלה • כעת אנו מפרסמים את שמות הזוכים במבצע • לכל הפרטים

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
מכירה סינית 500
מרגליות 300