שטרנברג
  • מה ההבדל בין הרבי, לשאר הצדיקים עליהם נאמר שלא מתו?

    הרבי הודיע מראש ובמפורש כי עניינו הוא חיים נצחיים בגוף גשמי (ולא רק רוחני כאליהו), וללא כל שינויים גם לא דגניזה (כיעקב אבינו). וכן כי הוא נשיא האחרון בגלות והראשון לגאולה ללא כל הפסק בינתיים (ולא כבאדמו"ר מוהריי"צ) • טור מאת הרב ישראל הלפרין לרגל ג' תמוז • לקריאה

i
לידר 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
היכל שלמה 300
תכשיטי המלך 300
הצלה 300