ילד מיוחד 1290
  • מה ההבדל בין הרבי, לשאר הצדיקים עליהם נאמר שלא מתו?

    הרבי הודיע מראש ובמפורש כי עניינו הוא חיים נצחיים בגוף גשמי (ולא רק רוחני כאליהו), וללא כל שינויים גם לא דגניזה (כיעקב אבינו). וכן כי הוא נשיא האחרון בגלות והראשון לגאולה ללא כל הפסק בינתיים (ולא כבאדמו"ר מוהריי"צ) • טור מאת הרב ישראל הלפרין לרגל ג' תמוז • לקריאה

i
ילד מיוחד 500
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
ספר 300
סגל 300