כולל חב"ד 1290
  • מדוע חשוב לפרסם שהרבי הוא המלך המשיח?

    לאחר שבשנים האחרונות הסביר הרבי כמה וכמה פעמים שנשיא הדור ומשיח זה היינו הך, וכלשון הרגיל בשיחותיו של הרבי "נשיא דורנו משיח שבדורנו" או "נשיא דורנו משיח צדקנו", הרי כאשר רוצים לקשר יהודי לרבי – מקשרים אותו ממילא למלך המשיח • טור מאת הרב זלמן נוטיק, לרגל ג' תמוז • לקריאה

i
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
300 כולל חב"ד
תכשיטי המלך 300
דקל כהן 300