• מבצע ללימוד דבר מלכות לש"פ בלק

    מטה לימוד הדבר מלכות בשיתוף את"ה העולמי ומטה משיח בארה"ק יוצאים במבצע – בקשר עם השיחה המיוחדת, ובפרט בקביעות י"ז תמוז שחל בשבת, נתאחד כולנו, אנשים נשים וטף בלימוד דבר מלכות בלק, נגרום נחת רוח לרבי מלך המשיח שליט"א ונפעל את התגלותו השלימה מיד! • הגרלה על חצי כרטיס טיסה בין המשתתפים! • לפרטים המלאים

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
מכירה סינית 500
מרגליות 300