• להורדה: דבר מלכות חמשה עשר בשבט

    לרגל חמשה עשר בשבט – ראש השנה לאילן, מוגשת שיחת הדבר מלכות ליום זה משנת ה'תשנ"ב, בה מבאר הרבי מלך המשיח שליט"א את פרטי הענינים דשבעת המינים בעבודת האדם • מוגש ע"י מטה לימוד הדבר מלכות • להורדה

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
מכירה סינית 500
מרגליות 300